Achter de schermen van TSAT
Home Pagina
Contactadressen van TSAT

Wagenspelen

Hoe het begon en hoe het evolueerde van Theatervreugd naar TSAT.
In 1977 wou pastoor Broodcoorens, op vraag van veel toneelliefhebbers, werk maken van de nodige herinrichting en opsmuk van de parochiezaal te St-Laureins. Met de bedoeling de nodige financiën hiervoor bijeen te krijgen stelde hij voor aan enkele parochiale medewerkers, die reeds jarenlang actief waren met toneelactiviteiten bij verschillende verenigingen, om nu een eigen toneelgroep op te richten. Het duurde niet lang of Antoine en Francine Blondeel, Noël Verheecke e.a. waren akkoord en zij stichtten een nieuwe onafhankelijke toneelbond, onder de naam Theatervreugd. Onmiddellijk werden bij de plaatselijke verenigingen als: KLJ, Chirojeugd, Zangkoor toneelspelers gevraagd, maar ook niet-georganiseerden waren welkom. Noël Verheecke werd de eerste huisregisseur en Antoine Blondeel en Francine De Taeye waren de bestuursleden van het eerste uur. Nog datzelfde jaar werd begonnen met het aanleren van het eerste toneelstuk. Het aantal spelers dat zich aanbood was ruim voldoende en er waren zelfs genoeg medewerkers achter de schermen zoals Wilfried Van Holsbeke en Jenny Soberon die hun diensten aanboden. Theatervreugd zou elk jaar een luchtig blijspel met eigen toneelspelers op de planken brengen. Vooral de humor moest het belangrijkste ingrediënt zijn. Het eerste toneelstuk werd opgevoerd op 28 en 29 januari 1978 : “IN DE VERGULDE OS”. Het succes was dermate groot dat men er niet genoeg van kreeg en men begon dan ook onmiddellijk met het aanleren van een tweede toneelstuk: “DEN HAAG VERGIST ZICH NIET.” Eigenlijk werd dit tweede toneelstuk aangeleerd om op te voeren voor de K.A.V., maar omdat het echt meeviel, wilde men het resultaat ook aan het grote publiek vertonen. Dus er kwam een extra-vertoning op 27 mei 1978. De opbrengsten van deze toneelavonden werden gebruikt om de infrastructuur van de parochiezaal te verbeteren. Het podium en vooral de podiumverlichting werden vernieuwd en ook in de zaal zelf kwamen veel verbeteringen tot stand. De dubbele doelstelling werd elke winter gerealiseerd nl. aan de inwoners van St-Laureins enkele mooie en vooral plezierige toneelavonden bezorgen met eigen volk en ondertussen de parochiezaal helpen renoveren. Het werden spoedig twee à drie opvoeringen per productie en al vlug zelfs twee à drie weekends met Theatervreugdvoorstellingen. Alhoewel de eerste doelstellingen enkel pret en vermaak beoogden werd toch, wat de kwaliteit van de toneelprestaties betreft, jaar na jaar wat hoger gemikt en naast goede rolkennis was het juist interpreteren en natuurlijk vertolken nu ook de eis van de regisseur. In de beginjaren kregen wij ook de gewaardeerde medewerking van kunstschilder Gilbert Audenaert, die zijn artistiek talent ten gunste van Theatervreugd aanwendde en elk jaar een prachtig decor schilderde; Reeds na een paar jaar kwamen gedurfde initiatieven tot realisatie. Wij moeten hier zeker de reeks opvoeringen vermelden in 1981 van het zangspel “HET WITTE PAARD”. Stel je voor; acteren, spreken en zingen met een groep van 25 spelers en medewerkers. Waarlijk een moedig en een geslaagd initiatief dat weerklank vond tot ver buiten Sint-Laureins. Er kwamen 2.000 toeschouwers naar de opvoeringen en wij gingen zelfs op verplaatsing spelen in Bentille. Tijdens de volgende jaren bleef het grootste deel van de pioniers actief, maar de groep werd natuurlijk regelmatig aangevuld met jonge en talentvolle nieuwelingen. Elk jaar werd de lat wat hoger gelegd en het oorspronkelijk volksvermaak werd nu en dan wel een cultureel gebeuren. Het zou ons te ver leiden om elk toneelstuk dat werd opgevoerd te evalueren. Toch mogen producties als : WIJ BETALEN NIET - DE KUS VAN EEN RUS - EEN VLO IN HET OOR - SASSAFRAS e.a. tot de betere producties gerekend worden. Wellicht is deze benadering nogal subjectief en heeft elk van de vele toeschouwers een andere herinnering.... Tenslotte moet ons toch van het hart dat Theatervreugd reeds een paar jaar op verplaatsing moet gaan spelen. Zonder ook maar iets af te doen aan onze oprechte dankbaarheid die wij aan het bestuur van het Parochiaal Centrum van Balgerhoeke verschuldigd zijn omdat zij ons zo vriendelijk ontvingen en ontvangen, vinden wij het toch doodjammer dat wij niet voor eigen mensen kunnen spelen in ons eigen Groot St-Laureins. Een vaststaand feit is evenwel dat Theatervreugd op zijn twintigste verjaardag fier is, omdat, ondanks enkele onweerswolken ons niets kan weerhouden om verder toneel te spelen voor eigen plezier, maar echt ook tot vreugde van de vele toeschouwers die wij wellicht ook in de toekomst zullen mogen verwelkomen.

De Voorzitter,
Noel Verheecke
40 JAAR THEATERVREUGD
Chronologisch overzicht van de gespeelde toneelstukken


1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Hieronder vindt u tekstfragmenten en oude foto's voor elke opvoering uit de analoge tijden. Voor 2001 was onze website er immers nog niet en bijgevolg zijn er ook geen webpagina's van.
De eerste voorstelling was in 1977


Begin van de pagina1977 IN DE VERGULDE OS Klucht door Johan Blaaser, gespeeld op 28 en 29 januari 1978 Als de werkster en de knecht in het dorpshotel meer dan hun gewoon werk doen en zelf de leiding willen nemen en als hun geheimzinnige professor met even duistere plannen voor de dag komt, zijn er voldoende elementen aanwezig om een leuk toneelavondje op te bouwen. In de Vergulde Os 1977
Begin van de pagina1978 DEN HAAG VERGIST ZICH NIET Blijspel door Bruno J. Duyn, gespeeld op 27 mei 1978 Dit tweede toneelstuk was eigenlijk aangeleerd om op te voeren tijdens het moederfeest van de K.A.V. Wegens het groot succes en ook om met de opbrengsten de onkosten voor de verfraaiing van de parochiezaal te helpen betalen, kwam deze toegevoegde vertoning. Deze keer bevinden wij ons in hoog militair gezelschap. Als een gewoon dienstplichtig soldaat verkeerd terecht komt, doch geholpen wordt door de dochters van de ritmeester, dan mag DEN HAAG zich niet blijven vergissen, Den Haag vergist zich niet 1978
Begin van de pagina1979 MIJN MAN GAAT WEER NAAR ZEE Blijspel door Gerard Van Dijk, opgevoerd op 27 en 28 januari 1979 Een blijspel waar heel wat familieproblemen aan bod komen. Let op! Hoedt U voor kwade tongen.... en geen mosselen roepen voor ze aan wal zijn. Mijn man gaat weer naar zee 1979
Begin van de pagina1980 DE MIRAKELMAKERS Volks blijspel door Roger Pieters, opgevoerd op 26, 27 januari en 23 februari 1980. Dit echt volkstoneel door de overal opgevoerde West-Vlaamse auteur werd voor de eerste maal op de planken gebracht in echt Sents dialect en het gebeuren speelde zich af in St-Margriete, waar allerlei wondere dingen, zelfs verschijningen, plaatsvonden. De mirakelmakers 1980
Begin van de pagina1981 HET WITTE PAARD
Blijspel met zang door O Blumenthal en C. Kadelburg, opgevoerd op 31 januari, 1-7-11-22 februari en in Bentille. Derde keer... goede keer... Met de opvoeringen van deze operette “Im WEISSEN ROSSL” werd deze keer de hoofdvogel afgeschoten door het piepjonge Theatervreugd. In een uniek decor waar enorm veel uren aan gewerkt was, speelden en zongen niet minder dan 17 actrices en acteurs. Deze uitgebreide groep overtrof werkelijk alle verwachtingen en bracht ons in prachtige kledij naar het hotel in Oostenrijk. Jaren nadien zou men nog over dit onvergetelijk succes praten.
Het witte paard 1981
Begin van de pagina1982 STOPSEL Blijspel door Franz Arnold en Ernest Bach gespeeld op 30-31 januari 6-7-17 februari. Mijnheer gaat op stap, voelt zich vrij... losjes in de kleren... losjes in het hoofd... Verboden vrucht smaakt zoet, maar heeft een bittere nasmaak ! Stopsel 1982Stopsel 1982
Begin van de pagina1983 OP EEN AVOND IN NOVEMBER.
Blijspel door Jules Missinne, gespeeld op 29-30 januari 5-6-9 februari 1983. Op een avond in november viert de fanfare het St-Ceciliafeest. Naarmate de feestvreugde toeneemt, komen diepgewortelde gevoelens in Wiestens hart naar boven, zodanig zelfs dat zijn hart begint te slaan als zijn groskès... en nu komen veel dingen aan het licht, waarover kwatongen naar hartelust kunnen roddelen. Blijspel met zang door O Blumenthal en C. Kadelburg, opgevoerd op 31 januari, 1-7-11-22 februari en in Bentille. Derde keer... goede keer... Met de opvoeringen van deze operette “Im WEISSEN ROSSL” werd deze keer de hoofdvogel afgeschoten door het piepjonge Theatervreugd. In een uniek decor waar enorm veel uren aan gewerkt was, speelden en zongen niet minder dan 17 actrices en acteurs. Deze uitgebreide groep overtrof werkelijk alle verwachtingen en bracht ons in prachtige kledij naar het hotel in Oostenrijk. Jaren nadien zou men nog over dit onvergetelijk succes praten.
Op een avond in november 1983
Begin van de pagina1984 DE AVOND VAN DE ZEVENDE JULI Blijspel door Gerard Van Dijk opgevoerd op 18-19-24-26-29 februari 1984 Ten huize van de familie Van Wijngaarden, waar geen vuiltje aan de lucht is, valt een brief voor mijnheer in de bus en dan beginnen voor de familie de moeilijkheden en voor de toeschouwers de pret... omdat verkeerde interpretaties en persoonsverwisselingen aanleiding geven tot algemene verwarring. De avond van de zevende juli 1984
Begin van de pagina1985 BAAS GANSENDONCK Blijspel van Hendrik Conscience, vrij bewerkt door Jan Vuysters, ten tonele gebracht op 22-23-30-31 maart en 1 april 1985 In een prachtig decor gemaakt door een groep bouwers, schilders afwerkers en bereidwillige dames, onder de gewaardeerde leiding van onze betreurde medewerker Gilbert Audenaert, werd dit niet onaardig maar oudbollig toneelwerk toch met veel succes opgevoerd. Herinnert u zich nog de levenswijsheden die hier met veel pathetiek verkondigd werden? “Wie verwaand is en zot, dient zichzelf tot spot en hoogmoed is de bron van alle kwaad ...” Baas Ganzendonk 1985
Begin van de pagina1986 DE KUS VAN EEN RUS

Blijspel van Ray Cooney, gespeeld op 14-15-19-22 en 23 maart 1986 Weer een gedurfd initiatief .... een stuk van de gekende Britse toneelauteur Cooney... Wat gebeurt er als de sterdanser van het ballet van Moskou in het Westen wil blijven en als hij beslist “de muur” te doen? Als hij zich hierbij laat helpen door een lokale danseres, hebben wij genoeg gegevens voor een avondje plezier.
De Kus Van Een Rus 1986
Begin van de pagina1987 HET LIJK IS ZOEK Komische thriller van Charles Raymond Dyer, opgevoerd op 1-2-9-10-13 mei 1987 Een verdwenen lijk, een verkeerd testament, spirituele manifestaties... ergens op het landgoed van wijlen de heer Barraclough... zorgen voor een spannend, maar komisch geheel. Het Lijk Is Zoek 1987
Begin van de pagina1988 DE KAT OP HET SPEK Blijspel door John Dole, opgevoerd op 19-20-26 en 27 maart 1988 Voor “De kat op het spek binden”, gebruiken wij: “De katte bij de melk zetten”. Als bij David en Kate, die een rimpeloos huwelijksleven leiden een Italiaanse pennenvriend op bezoek komt en als blijkt dat er vergissing in het spel is, dan komt de kat op de koord... De Kat Op Het Spek 1988
Begin van de pagina1989 RIJEN EN VRIJEN Komedie van Ray Cooney, opgevoerd op 4-5-10-11-12 en 15 maart 1989. Wat een taxichauffeur, die een dubbel leven lijdt, kan overkomen, wanneer door een stom ongeval, zijn goed uitgekiend dienstenrooster in de war geraakt, beleefde U mee in deze heerlijke komedie. Rijen En Vrijen 1989
Begin van de pagina1990 DAAR GAAT DE BRUID Blijspel door Ray Cooney en John Chapman, gespeeld op 24-25-30-31 maart en 1 april 1990. U hebt er geen idee van, hoe alles in het honderd kan lopen op het ultieme moment... dus liever nog even wachten met uw huwelijkscadeau. Daar Gaat De Bruid 1990
Begin van de pagina1991 DE GROTE VERSIERDER Toneelspel van Philip King en Falkland L. Cary, opgevoerd op 20-21-22-27-28-29 maart 1991. Als op een dag een nerveuse, slaafse bediende van de firma Sunkibix voor wat kleur in het grijze banale kantoorleven wil zorgen, is hij dan een crimineel, een geobsedeerde maniak... een grote versierder? De Grote Versierder 1991
Begin van de pagina1992 WIJ BETALEN NIET Een grandioze farce van Dario Fo, gespeeld op 20-21-22-27-28-29 maart 1992. Met de misschien wel gedurfde keuze van dit uniek farcenmechanisme, met de gekste situaties in een gespierde taal..., kortom met stijl van de overbekende Dario Fo wilde Theatervreugd, in het 15de speeljaar een stap zetten in de richting van de hedendaagse toneelauteurs. Wij Betalen Niet 1992
Begin van de pagina1993 EEN VLO IN HET OOR Komedie in Georges Feydeau, opgevoerd op 19-20-21-26-27 en 28 maart. Als ten huize Chandebise de, in echtelijke kringen gevreesde jaloezie, de kop komt opsteken en mevrouw haar eega ervan verdenkt amoureuze escapades op touw te zetten, dan voelt ze zich ongerust en maakt zich zorgen. Kortom : dan heeft ze een vlo in het oor. Deze 16de productie, was de laatste die kon doorgaan in de Parochiezaal te Sint-Laureins. Met heimwee en een beetje nostalgie denken alle toneelliefhebbers terug aan die heerlijke toneelmomenten die in de tempel van het Sents toneel plaatsvonden. Vanaf het 17de jaar kregen en krijgen we alle gastvrijheid in de toneelzaal van het Parochiaal Centrum van Balgerhoeke, waar wij met open armen ontvangen worden. Bij deze bedanken wij het bestuur van het Parochiaal Centrum daarvoor. Een Vlo In Het Oor 1993
Begin van de pagina1994 STROOM Toneelspel door Karel Smets, opgevoerd op 18-19-20-26-27-28 maart en op 3 en 4 april 1994. “Stroom” is bijwijlen een ironische denkoefening over de dingen achter de dingen... Entertainment met dubbele bodem, over vreemde figuren die elkaar tegen het lijf lopen in een afgedankt mortuarium met de gevreesde hoogspanningscabine. Norbert De Coster genomineerd. In de toneelwedstrijd van het Algemeen Kristelijk Vlaams Toneelverbond van Oost-Vlaanderen, genaamd Roelandtjuweel 1994 werd onze sterspeler Norbert De Coster door de jury genomineerd voor de prachtige vertolking van de hoofdrol in “STROOM” van Karel Smets. Proficiat. Stroom 1994
Begin van de pagina1995 DOE HET ZELF, NEUSHOORN Klucht door Pierre Soetewey, gespeeld op 17-18-19-24-25-26 en 31 maart en 1 april 1995. Omdat de breedlipneushoorn op het punt staat uit te sterven, staat Remi, voorzitter van de Doe-het-zelfvereniging op, om deze tragedie een halt toe te roepen. Theatervreugd ook genomineerd met deze productie. Wij namen terug deel aan de toneelwedstrijd van Het Algemeen Kristelijk Vlaams Toneelverbond Oost-Vlaanderen, genaamd Roelandtjuweel 1995. Door de jury werden wij bekroond met een getuigschrift en een nominatie voor: “Homogeniteit in Spel”, bij de opvoering van DOE HET ZELF NEUSHOORN van Pierre Soetewey in een regie van Noël Verheecke. Sedert de stichting in 1977 werden alle opgevoerde toneelstukken geregisseerd, weliswaar in nauwe samenspraak met de actrices en acteurs, door huisregisseur Noël Verheecke Doe Het Zelf Neushoorn
Begin van de pagina1996 SASSAFRAS Kamerwestern door René de Obaldia, opgevoerd in een regie van Chris Blondeel, op 16-17-22-23-24-29-30 en 31 maart 1996. Het “beschaafde” gezin Rockefeller wordt belaagd door een horde wilde indianen. Een absurd gevecht op leven en dood voor een morzel gronds, de trots der voorvaderen en wat liefde. De geschiedenis heeft ons reeds lang verhaald wie (helaas?) aan het kortste einde trok. Sassafras 1996
Begin van de pagina1997 GIEREN OP ‘T VEILIG NEST Komische thriller door Harold Mc Pherson, in een regie van Chris Blondeel en met als speeldata 8-9-14-15-16-21 en 22 maart 1997. Een rustig hotelletje “ ‘t Veilig Nest” wordt door de komst van een viertal supergevaarlijke delinquenten omgedoopt tot een waar wespennest. Het op te lossen vraagstuk voor het personeel en de andere gasten is dan tweeledig : hoe geraken we er vanaf en hoe houden we er nog iets aan over? De moraal : verkoop de pluimen van de gier niet... Gieren Op Het Veilig Nest 1997
Begin van de pagina1998 MOTIE VAN WANORDEEen klucht in twee bedrijven door Ray Cooney, geregisseerd door Chris Blondeel. Speeldata 14-15-20-21-22-27 en 28 maart 1998.
Dat de "verkozenen des volks" niet alleen maar aan het heil van de burgers denken is het laatste decennium wel erg duidelijk geworden! In de meeste Europese democratieën en zeker ook in een "apenland als het onze", zoals ene Marc Eyskens het ooit formuleerde, neemt de corruptie in proportie toe en is het begrip "politieke integriteit" diep in verval geraakt.
1998 Motie van Wanorde
Begin van de pagina1999 STATION SERVICE Van Gildas Bourdet. Speeldata 12-13-14-19-20-21-26-27-28 maart 1999.
In een pompstation, gelegen aan een weg die door de uitbreiding van de luchthaven werd afgesneden, woont Madeleine met haar drie volwassen dochters Thérèse, Maud en Doris én Tuutuut, de debiele zoon van Thérèse. In de garage werkt de monteur Samson de laatste bestelling af. Daarna zal het pand waarschijnlijk verkocht worden. Maud staat op trouwen met Thomas, een jonge dokter, maar ze houdt er ook een minnaar op na, Richard. Doris heeft een vriendje: Winnock.
En dan, na achttien jaar, duikt -kort voor Mauds huwelijk- Hubert weer op: de man van Madeleine, de vader van "de drie zusters".
Samson: "En van toen af is er zo van alles beginnen gebeuren..."
1999 Station Service

Toneelspelers en medewerkers die van Theatervreugd maakten wat het nu is.


Blondeel Antoine
De Coster Norbert
Soberon Jenny
Blondeel Chris
De Geeter Rita
Stevesyns Katharina
Blondeel Hilde
Blondeel Lieven
De Saeger Rafaël
Van den Bossche Tommy
Buysse Rita
De Taeye Francine
Vandevoorde André
Callebout Chantal
De Zutter Kurt
Van Hecke Marc
Claeys Lieve
Dhaene Raphaël
Van Holsbeke Peter
Claeys Machteld
Dothée Myriam
Van Holsbeke Rita
Daelemans Pieter(†)
Eloot Luc
Van Holsbeke Wilfried
Dauwe Willy
Francke Veerle
Van Kerckhove Carine
De Bruycker Martine
Goossens Greet
Van Vooren Ingrid
De Clercq Els
Haegeman Carlos
Verheecke Noël
De Coster Freddy
Roegist Ketty
Welvaert Alex
Schelstraete Adrien


Medewerkers :
Zij die meewerkten “achter de schermen” en even belangrijk waren voor de producties.
De meesten van de reeds opgenoemde acteurs waren ook medewerkers voor decorbouw en andere voorbereidende werkzaamheden. Volgende medewerkers die nooit of ten hoogste een paar keer op het podium kwamen, doch wiens bijdrage zeer belangrijk was voor het succes, waren in de loop van de voorbije twintig jaar :

Audenaert Gilbert
De Coster Gunther
Schelstraete Griet
Callant Philippe
De Mey Erwin
Van Hecke Patrick
Daelemans Pieter(†)
Dhaene Raphaël
Van Damme Nico
Eloot Luc
Van Holsbeke Wilfried
Debaere Herman
Roets Ingrid
Welvaert Carlos
Stuyvaert Dirk
De Clerck LucasMuzikanten :
Lybaert Chris, Claeys Godfried, Matthys Juliën, Verstraete Noël, Vandevoorde Wim

Niet enkel op en achter de schermen is hulp onmisbaar... Ook in de zaal en achter de bar zijn medewerkers nodig... Waren zeer actief als hulp voor vele nodige werkzaamheden
Claeys Machteld, Kools Anny, Schelstraete Yvette, Coene Patrick, Mollet Veerle, Turpyn Linda, De Bruycker Annie, Ruebens Jetty

Zij die “achter de schermen” een grote rol speelden bij 20 jaar Theatervreugd
Alhoewel in de voorbije twintig jaar natuurlijk alle succes werd geoogst door acteurs en actrices op de scène, toch willen wij een open doekje geven aan de medewerkers en medewerksters die reeds “van bij de start” elk seizoen, buiten de spots, zich blijven inzetten voor allerlei belangrijke taken. Zo zorgde en zorgt Jenny Soberon ononderbroken voor alle grimeerwerk en is zij de kleedster; werken die veel creativiteit vragen. Wilfried Van Holsbeke was van in het begin de enige verantwoordelijke voor licht en geluid, werken die zeer belangrijk zijn bij de opbouw van een toneelproductie. Hoeveel uren heeft Wilfried met ladder, spots en kabels rondgelopen, nog voor de repetities begonnen waren? Jetty Ruebens is sinds jaren, de bar-madame, die niet enkel tijdens en na de vertoningen de leiding heeft van het theatercafé, doch die bij elke repetitie zorgt voor koffie en voor de versnaperingen. André Vandevoorde, onze souffleur is de onmisbare medewerker die van bij de repetitiestart altijd aanwezig is voor de tekststeun, een hulp die zeer gewaardeerd wordt door de acteurs en actrices. Norbert De Coster, is naast acteur, de decorontwerper en -bouwer die ook sinds de stichting, al zijn energie, vakbekwaamheid en creativiteit ten dienst stelde van Theatervreugd. Herman Debaere, dit jaar hoofdverantwoordelijk voor de decorbouw, is reeds veel jaren een vaste medewerker, voor alle werk op de scène. Hij is ook onze fotograaf. Chris Blondeel tenslotte, heeft sedert 1987 Wilfried geholpen voor het geluid. Deze medewerkers en nog vele anderen die op één of andere wijze meehielpen en nu nog steeds voor alle grote en kleine taken uitstekend werk verrichten voor de toneelvereniging hartelijk dank en misschien excuus omdat wij niet alle namen kunnen vernoemen... doch op het jaarlijks toneelprogramma wordt niemand vergeten.

TSAT denkt met dankbaarheid terug aan wie ons ontviel.
Gilbert Audenaert Gilbert Audenaert stierf op 22 juni 1989. Gilbert was de man die met zijn artistieke gaven, reeds vroeg het jonge Theatervreugd hielp bij de decorbouw. In die periode dat een mooi decor nog essentieel deel uitmaakte van een theaterproductie ontwierp en schilderde hij prachtige decors. Wij denken dan ook dankbaar terug aan deze kunstschilder die zijn talent ten dienste stelde van Theatervreugd.
Theatervreugd aan de eer
Roelandjuweel Niet enkel op het podium in St-Laureins vroeger, nu in Balgerhoeke, doch verschillende keren op andere plaatsen waren de leden actieve medewerkers aan allerlei manifestaties.Hier een kleine bloemlezing uit allerlei activiteiten. “Pak-de-Poen-Show” in het Amerikaans Theater te Brussel in november 88. Onze actrice Lieve Claeys kwam in de finale en verdedigde zich voortreffelijk in aanwezigheid van talrijke Sentse supporters. Toneelwedstrijd“Het Roelandtju-weel” ingericht door het AKTV In 1994 werd Norbert De Coster door de jury genomineerd voor zijn voortreffelijke vertolking van de hoofdrol in “Stroom” van Karel Smets. In 1995 was het hele spelersteam aan de eer met de nominatie voor “homogeniteit in spel-homogene-cast-goed gekozen en volgehouden typeringen” in “Doe het zelf neushoorn” klucht van Pierre Soetewey in de regie van Noël Verheecke. Op 12 augustus 1995 namen Freddy De Coster en Raphaël Dhaene deel aan het tv-spel “Het Hoogste Woord” aan de “Terbiestmolen” in Nederzwalm en dit op uitnodiging van AVS, Oostvlaamse televisie. Medewerking aan het gemeentelijk initiatief om mee te dingen in de wedstrijd uitgeschreven door IMEWO. Onze leden Chris Blondeel en Noël Verheecke spraken voor Radio 2 Oost-Vlaanderen het optreden van St-Laureins in, met een passende dialoog. St-Laureins won de prachtige beeldengroep “Als de vos de passie preekt...” en Theatervreugd was er weer bij op 10 september met de opvoering van “Den Osschaert van Elmare” en dit voor een massa belangstellenden, bij de inhuldigingsfeesten van de beeldengroep.

WAT ZIJ VAN ONS DENKEN, WAT ZIJ VAN ONS ZEGGEN, WAT ZIJ OVER ONS SCHRIJVEN...

“Theatervreugd” onze toneelvereniging is niet weg te denken uit het cultureel leven van St-Laureins. Naast de grote inspanningen die de groep elk jaar brengt met een successtuk, zijn zij actief wanneer zij kunnen meewerken aan de ontplooiing en de bekendmaking van onze gemeente. Ik bewaar de beste herinnering aan de waardevolle medewerking tot het behalen van de trofee “Als de vos de passie preekt...”. Laat ze verder werken om zichzelf cultureel te verrijken, onze bevolking te amuseren en onze gemeente te promoten. Jef Van Braekel - Burgemeester

Ik heb Theatervreugd meegemaakt vanaf het prille begin. Ik heb het zien groeien en evolueren tot wat het nu is. Dan pas besef ik dat ontelbare schouders en handen Theatervreugd hebben gedragen en gesteund. Dat is pas solidariteit. Proficiat aan allen die een stukje schouder en een hand zijn geweest. Antoine Blondeel - Medestichter en vele jaren acteur

Een jaarlijks samenkomen met een groep toneelvrienden die, tot vreugde en belering van allen, een volksgebeuren tot leven te brengen. Zaal en spelers beleven iets samen van vroeger of van vandaag. Theatervreugd zie ik als een verrijkende ervaring voor het hele dorp, wanneer toeschouwers en toneelspelers elkaar ontmoeten op een manier die afwijkt van het vaste patroon. De huisschilder is postbode, de schoolmeester is baron en de huisvrouw is een bazige madame. Het toneel is als een spiegel waarin iedereen zichzelf en de andere eens anders ziet. In onze tijd van welstand voor velen, vervreemden de mensen meer en meer van elkaar. Buren worden mensen van hiernaast met eigen huis, eigen auto en eigen vermaak. Gelukkig het dorp waar, naast de eigen voetbalploeg ook de toneelploeg mensen bij elkaar brengt en bij elkaar houdt, zodat velen in elke straat samen in vriendschap “dorp” vormen, vrienden en kennissen zijn... Als ik terugdenk aan alle toneelstukken die Theatervreugd ten tonele bracht, herinner ik mij het spetterende zang- en toneelspel “Het Witte Paard”, beter dan de vele “soap” avonturen op tv. Ook de opvoering van het toneelstuk “Stroom” dat een goede weergave is van hedendaagse situaties, vond ik bijzonder geslaagd. Theatervreugd doe zo verder. Herwig Van Pottelberge - Puivelde-Belsele

Er bestond in St-Laureins een theaterminnend publiek : iedereen kent het succes van de toneelstukken, opgevoerd in de jaren 50-60 door een groep volwassenen, bv. “Waar de Ster bleef stille staan”. Er was het succes van de B.J.B. & K.L.J.- toneelstukken. Onmiddellijk kreeg Theatervreugd van dat publiek het -terecht verdiende- succes in opkomst en sympathie. En elk optreden van Theatervreugd werd telkens opnieuw een glunderend genieten van toneel dat deugddoende ontspanning gaf, met vaak een hele reeks lachsalvo’s dikwijls adembenemende spanning of humor met personages die de gebreken èn de goede gaven van elke mens typerend op de planken brachten, met héél veel respect en bewondering voor de acteurs en actrices, die het beste van zichzelf gaven. Bewondering en waardering voor de jarenlange regie van dhr “meester” Noël Verheecke, opgevolgd door de rijzende ster Chris Blondeel. En wat te zeggen over de prachtige decors! Mensen, wat moet daar aan gewerkt zijn, iedere keer opnieuw! En de rest van de logistieke steun: belichting, grime, prachtige programma-boekjes enz. Daverend applaus voor al wie 20 jaar voor en achter de schermen stond. Tenslotte nog iets wat ik persoonlijk belangrijk vind: dat elk toneel de mensen van St-Laureins (en ook de omgeving) elk jaar samenbrengt in vriendschap en gezond vermaak. Het wordt ieder jaar uitkijken : wie zal ik vanavond in blij weerzien mogen ontmoeten? Die verwachting is er ook dit jaar. Ondanks de, voor Sentenaars verplichte verplaatsing naar het gastvrije Balgerhoeke, toch succes gewenst voor de toekomst. Gilbert Van Laere - Pastoor Gentbrugge

Met veel “vreugde” sluit ik mij aan bij de hulde van 20 jaar “Theater”. Theatervreugd is nu volwassen. We hebben als vrienden de evolutie over jeugdperikelen, langs jongvolwassenheid naar de “vol”-wasdom mogen meemaken. Theatervreugd moet blijven bloeien, mag en zal nooit oud worden, want Theatervreugd blijft positief jong en heeft de gemeenschap iets te bieden. Jullie toneel spreekt vandaag, in een tijd van passieve mediacultuur, ons volk aan. Je breekt niet met de traditie en toch leggen jullie nieuwe accenten. Je hebt een publiek waar je veel aan kwijt kunt. Theatervreugd is “samen” spel, ploegwerk ... Je moet het maar doen. Firmin Van de Poele - Watervliet

“Precies hoe lang wij contacten hebben met uw toneelgroep uit St-Laureins, herinner ik mij niet, maar intussen zijn er tussen onze verenigingen hartelijke vriendschapsbanden gegroeid. De toneelproducties worden door onze respectievelijke leden regelmatig bijgewoond. Wat opvalt is dat de kwaliteit van de opvoeringen, door de jaren heen, heel wat verbeterd is. De realisaties van Theatervreugd mogen zeker gerekend worden tot de betere van de liefhebbersgroepen. Wij wensen de toneelvrienden dan ook proficiat en veel succes toe in de toekomst.” Roger Bombeke Voorzitter Toneelvereniging - Ooidonk - Het Molenhuis-Bachte-Maria-Leerne

Voor mij, en voor veel anderen van het Adegems Volkstheater, staat een bezoekje aan Theatervreugd St-Laureins gelijk aan een avondje gezelligheid. IK heb ze leren kennen toen ze nog in hun eigen zaal in Sente speelden en ieder jaar keek je al uit naar dat weekend ergens in maart dat Sente ging spelen. Dan zat je gezellig dicht opeen gepakt in dat broeihete zaaltje, je leefde er intens mee met Noël en Norbert, met Freddy en Lieve, met Jenny en Carlos en Carine, die één of andere flitsende Engelse komedie brachten : De kat op het spek, Kus van een Rus, Rijen of vrijen, Daar gaat de bruid en ik vergeet er nog een hele rij. En na de voorstellingen heb ik er menig uurtje nagekaart! Ik weet nog goed dat ik wat jaloers was in die beginjaren dat zij in het Algemeen Nederlands konden (durfden) spelen en wij daar in Adegem nog niet aan toe waren. Ze waren ons op dat vlak echt wel een stapje voor. Anderzijds vond ik het jammer dat ze het echte volkstheater altijd een beetje minnetjes hebben gevonden. Ze hebben er alle typen voor en het is een genre waar het publiek echt van houdt en waar je als regisseur en speler toch hoogstaand werk kunt leveren. Dat bewijst Sente zelf met hun eindeloos wagenspel-succes! Dus waarom niet eens in een volavondstuk? Maar de tijden veranderen. Persoonlijk vind ik dat Sente een beetje van zijn ziel heeft verloren door in Balgerhoeke te gaan spelen. Blijven zeuren bij uw gemeentebestuur voor een zaal, jongens, wij in Adegem hebben het bewezen dat het kan! Daarnaast hebben ze in Chris Blondeel toch wel een nieuwe regisseur gevonden met goede ideeën en veel vakmanschap. Voor de rest : blijf spelen, het volkstheater is in dorpen als Sente en Adegem onmisbaar in deze barre tijden van VTM-isering. Ze brengen de mensen bijeen! Ik wens u nog eens 20 jaar theatervreugd. Ad multos annos! Etienne Notteboom Adegems Volkstheater

De opvoeringen van Theatervreugd waren ons gedurende al die jaren steeds een gebeuren waar wij naar uitkeken. Des te meer daar er altijd naar gestreefd werd om de artistieke lat weer iets hoger te leggen. Werk rustig verder op de ingeslagen weg.

Noel VerheeckeBEDANKT

Twintig jaar Theatervreugd is niet niks. U las het in deze pagina. U las het wellicht reeds in andere artikels. U maakte misschien veel zelf mee. 21 volle-avondstukken en een tiental wagenspelen en éénakters. 110 opvoeringen van de volle-avondstukken en vele opvoeringen van wagenspelen. 25.000 betalende toeschouwers voor de 21 toneelproducties en duizenden toeschouwers voor de wagenspelen. Dit alles werd voorbereid door 37 acteurs en actrices en door een twintigtal medewerkers. Hoeveel uren tijd en moeite zijn geïnvesteerd om toch op onze gemeente en zelfs daarbuiten te zorgen voor een vorm van culturele ontspanning? Voor Theatervreugd was het zeker de moeite waard. Het is fijn te ervaren dat de geleverde inspanningen zo gewaardeerd worden door ons talrijk publiek. Vandaar dat wij, na een succesrijk optreden, weer opgepept zijn om steeds weer verder en beter te doen. Langs deze weg wil ik de Gemeentelijke Overheid van St-Laureins bedanken voor de financiële en materiële steun, waar wij steeds kunnen op rekenen. Heel bijzonder danken wij ook het bestuur van het Parochiaal Centrum van Balgerhoeke, dat ons de mogelijkheid biedt om, in goede omstandigheden, toneel te spelen. Oprechte dank aan alle acteurs en actrices en aan alle medewerkers. Ook dank aan alle sponsors, die ons de mogelijkheid bieden om speciale initiatieven uit te voeren. En dank vooral aan ons publiek. Wij zijn er voor u, zonder u zijn wij niets. Wat voorbij is, was voor ons goed... Wat nog komen moet, wordt vast nog beter. Dank aan allen.
Noël Verheecke,
Voorzitter

Begin van de pagina

Achter de schermen van TSAT
Home Pagina
Contactadressen van TSAT