Ga naar de inhoud

2004 – Tante Martha

Tussen de grijze grafzerken schuifelt de kleine familiekring zwaarmoedig naar de laatste rustplaats van Martha Poelman. De regen kleurt gezichten grauw en de ogen staren wezenloos naar de lijkkist die langzaam neergelaten wordt.

“Martha, ons helaas ontvallen, was één en al rechtvaardigheid, een goed mens die zonder vrees voor Gods aanschijn mag treden om opgenomen te worden in Zijn Koninkrijk”, murmelt de pastoor en de kopjes knikken instemmend. “Wat zullen we onze lieve tante missen, een pijnlijke leegte laat ze achter…”

Dat tante Martha nog wel wat anders achterlaat dan leegte, interesseert de bedroefde stamgenoten zo vlak na de begrafenis eigenlijk het meest ! Wanneer ze de donkere, muffe huiskamer van de betreurde overledene binnentreden, vallen de maskers van rouw. Als de valse tranen zijn opgedroogd, barst de strijd om haar bezittingen in alle hevigheid los. Enkele ingetogen verwanten verliezen hun dun laagje waardigheid en ontpoppen zich tot bloeddorstige aasgieren.

De auteur houdt de toeschouwer een spiegel voor waarin die ongetwijfeld zichzelf herkent, maar geamuseerd en spottend de lelijkheid, zwakheid en barbaarsheid vooral bij de anderen ziet.

AuteurFitzgerald Kusz
RegisseurChris Blondeel

Personages

  • Lieve Claeys
  • Rita De Baere
  • Rita De Geeter
  • Natalie De Wilde
  • Jenny Soberon
  • Lieven Blondeel
  • Rafaël De Saeger
  • Luc Eloot
  • Dirk Mercy 

Speeldata

Kom tante Martha de laatste eer bewijzen en lach ondertussen haar erfgenamen zonder mededogen uit op
vrijdag 19, zaterdag 20 maart,
vrijdag 26, zaterdag 27 maart,
vrijdag 2, zaterdag 3 april
in het
Parochiaal centrum, Balgerhoeke 180, 9900 Eeklo, telkens om 20.00 uur.

The making of

De repetities bevinden zich in de post-natale fase. Men zou kunnen stellen dat “de bevalling goed verliep” maar een dergelijke uitlating steekt schril af met het onderwerp van het stuk. In elk geval heeft de complete ploeg met vereende krachten en ijverig aan het stuk gewerkt om het vorm te geven.

Decors, licht, geluid, de affiches, de praktische voorbereidingen achter de scéne maar ook aan het bar-gebeuren werd druk gesleuteld. Ook buiten aan de zaal in Balgerhoeke trokken de stofwolken net op tijd op om aan ons publiek een min of meer comfortabele parkeerplaats te geven. De wegenwerken liepen net op een eind en je kon er net met de wagen doorheen.

Op de foto’s zie je Jenny aan het werk tijdens een paar geluidsopnames voor Tante Martha. Als blijk van grensoverschreidende medewerking tussen Sentse culturele verenigingen speelt Raf Minten van de Saint Michaelsband en Bl!ndman voor Tante Martha een deuntje die we in het stuk gebruikten. In juni 2004 volgt er overigens een veel grotere samenwerking tussen de Saint Michaelsband en TSAT rond de Amerikaanse big-bandfiguur Glenn Miller. Hiernaast de spelersploeg en de regisseur. Luc Eloot ontbreekt wegens geveld door griep op het moment van de foto.